U kent ze wel: de foto’s waarop topfiguren poseren op een trap. De grootste diversiteit in dergelijke groepsportretten zit vaak in de kleur maatpakken van deze overwegend, grijzende, blanke mannen. Het zijn beelden die niet stroken met de maatscahappelijke realiteit.

Tine Maenhout toont in Who run the world? wat het belang én de kracht is van meer vrouwelijk leiderschap. Met een hoger aantal vrouwen aan het roer van de samenleving krijg je een diversiteit aan opinies en competenties. Stereotiepe denkpatronen rond zowel gender, bestuur en maatschappelijke relevantie worden uitgedaagd en creativiteit, productiviteit en innovatie kunnen floreren. Inspirerende vrouwen als Elke Jeurissen, Ann Caluwaerts, Meyrem Almaci, Françoise Chombar, Catherine De Bolle, Chantal Pattyn, Marleen Temmerman, Assita Kanko en velen anderen delen hun persoonlijk verhaal. In alle openheid schetsen ze de kansen, uitdagingen en ervaringen die hun eigen parcours kenmerkten.

Who run the world? is een boek voor vrouwen én mannen die geloven dat inclusief bestuur met respect voor individuele ontwikkeling in alle domeinen van de samenleving een troef is voor de toekomst.


Who run the world? Tine Maenhout ism Elke Jeurissen, 248p, Pelckmans Pro
29,9 euro

Tine Maenhout (1982) is kunsthistorica, journalist en schrijver van non-fictie. Haar eerste boek Milady! publiceerde ze in 2014 samen met co-auteur Marleen Temmerman. Twee jaar later volgde haar tweede boek ‘Jij, ik, hij, zij en al de kinderen’. Tine schrijft over wat beweegt onder de rimpels in de maatschappelijke vijver. Wanneer ze aan het boek ‘Who run the world?’ begon lag een samenwerking met een gelijkgestemde ziel als Elke Jeurissen al snel voor de hand. Want als volbloed onderneemster, community architect, doorwinterde ervaringsdeskundige en oprichter van unieke initiatieven als het Straffe Madammen Netwerk en Fierce Ladies gelooft ook Elke in een inclusieve toekomst waar gendergelijkheid en diversiteit de drijvende krachten zijn achter een evenwichtige samenleving. Elke deelt voor het eerst haar indrukwekkende kennis en ervaring met een auteur. ‘Who run the world?’ is dan ook een boek geworden dat de tijdsgeest vat en aanzet tot onmiddellijke actie. For us. By us.

Copyright Who Run The World? 2019