vorig verhaalvolgend verhaal

Marleen Temmerman

"We groeien nog te veel collectief op met het idee dat de premier van het land logischerwijs een man is, dat multinationals eerder door mannen bestuurd worden en dat vrouwen eerder dan mannen een stap opzij doen om hun huishouden te runnen."

“Vrouwen twijfelen nog te veel aan zichzelf. Dat is een probleem. Veel vrouwen hebben inzicht en kwaliteiten, maar het ontbreekt hen aan zelfvertrouwen om hun ambities waar te maken. Daardoor lopen ze ofwel kansen mis in hun carrière, ofwel passen ze zich te veel aan aan de mannencultuur waarin ze vaak terecht komen. Ze vragen zich af of ze hun werk wel aankunnen en of ze het goed zullen doen. Ook twijfelen ze eraan of ze in een mannelijke omgeving kunnen overleven. Dat is jammer. Opvoeding speelt hierin een grote rol. Er wordt nog steeds niet voldoende duidelijk gemaakt aan jonge meisjes dat ze over evenveel talenten beschikken als jongens en dat ze even geschikt zijn om carrière te maken en leidinggevende functies op zich te nemen. We groeien nog te veel collectief op met het idee dat de premier van het land logischerwijs een man is, dat multinationals eerder door mannen bestuurd worden en dat vrouwen eerder dan mannen een stap opzij doen om hun huishouden te runnen. Er is de laatste jaren een mentaliteitswijzing aan de gang, maar het gaat volgens mij erg traag. Daarom moeten we vrouwen meer dan één duwtje in de rug geven om tot een beter evenwicht te komen.

Ik denk dat we vrouwen in de eerste plaats op hun capaciteiten moeten wijzen. Vrouwen moeten zichzelf kunnen zijn. Eerder dan dat ze hun waarden of levensstijl omgooien om in een mannencultuur mee te draaien, is het essentieel dat ze nadenken over manieren om hun positie steviger te verankeren. Het is in dat opzicht essentieel dat vrouwen een eigen stevig netwerk opbouwen om elkaar te versterken. Er ligt daarbij een grote rol in de opvoeding van onze kinderen en in de waarden die we onze dochters, maar ook onze zonen via onderwijs meegeven. Want zonder het geloof van mannen in vrouwen, wordt het een moeilijk verhaal. Daarbij hebben vrouwen naast meer bewustzijn ook veel meer praktische ondersteuning nodig als ze iets met hun ideeën en talenten willen doen. We kunnen niet ontkennen dat het nog steeds de vrouwen zijn die meestal de zorg van de kinderen en het huishouden op zich nemen. Dus veel kleine maatregelen kunnen voor hen op korte termijn een groot verschil maken: niet op woensdagmiddag vergaderen, flexibele werkuren hanteren, veel meer kinderopvang voorzien, evenals winkels in de buurt van het werk en was- en strijkdiensten in bedrijven.

Vrouwen moeten in zichzelf geloven. Ze zijn even capabel als mannen om van onze samenleving iets moois te maken. We hebben complementariteit tussen mannen en vrouwen nodig om tot algemeen beter leiderschap te komen in alle sectoren van de samenleving. Wanneer vrouwelijk leiderschap meer kansen zou krijgen en er bijgevolg meer evenwicht komt, zouden we op termijn een positief effect ervaren, daar ben ik van overtuigd. Ik denk zelfs dat als er evenveel vrouwen als mannen leiding zouden geven in bedrijven, universiteiten, media, politiek enzovoort, dit zou leiden tot beter beleid en een betere leiding van het land.”

- TM

Dit artikel kwam tot stand dankzij steun van Charlie Magazine en Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek