vorig verhaalvolgend verhaal

Saskia De Coster

"Vrouwen moeten de wereld een spiegel voorhouden."

“Er is vandaag een probleem met vrouwenrechten. Het zijn onzekere tijden en vrouwen lijken daar het slachtoffer van te worden. De strijd om vrouwenrechten wordt iets dubieus. We zijn bang en we reageren op die angst, bijvoorbeeld door een gezamenlijk streven te vinden, zoals opkomen voor vrouwen. Maar het lijkt mij eerder een tegenreactie tegen de angst, een krampachtige poging om solidair te zijn zonder dat het echt om vrouwenrechten gaat. Want als het er op neer komt wordt er niets fundamenteels ondernomen om de kansen voor vrouwen te verbeteren.

Daarom moeten vrouwen duidelijk en krachtig hun stem laten horen want hun meerwaarde voor de samenleving is minstens even belangrijk als die van mannen. Maar dat wordt zo nog niet bekeken. In mijn ogen is het een groot probleem dat vrouwen vooral worden afgerekend op hun lichamelijkheid. Een vrouw is lichaam, maar dat ze ook hersenen heeft beseffen we nog lang niet genoeg. Vrouwen moeten heel dringend echt recht staan. En ze moeten de wereld een spiegel voorhouden. Ze zouden het mannelijk deel van de bevolking en ook elkaar eens moeten vragen hoe er gereageerd zou worden als een man zou worden geweigerd voor een job omwille van zijn geslacht. Of als een jongen van 12 gedwongen zou worden om te trouwen met een vrouw van 40. Wat zouden we zeggen als een jongen om een bewijs van zijn maagdelijkheid wordt gevraagd na zijn huwelijksnacht, als we mannen zouden nafluiten op straat en als al onze premiers tot nu toe vrouwen zouden zijn geweest? Klinkt allemaal absurd, toch? Wel, dat stemt tot nadenken. Mochten meer vrouwen het voor het voor het zeggen hebben zou de bewustwording rond gendergelijkheid een stevige duw krijgen.”

- TM